Administration

Outsourca administrationen!outsourca administrationen

Det finns många argument till att avlasta arbetsbördan för enmans- och fåmansföretagen genom administrativ outsourcing.

Administration på ett bättre sätt

Enligt en undersökning gjord av Umeå universitet bland 400 företagare har man bl.a. funnit följande:

– I genomsnitt upptar administrativa sysslor hela 42 procent av arbetstiden.

-Företagarna rankar tidsbrist som det största hindret för tillväxt.

-48 procent uppger att brist på egen tid hindrar företagets utveckling

-29 procent anser att de skulle kunna expandera företaget om de hade mer tid.

-Två tredjedelar att de regelbundet arbetar övertid, varav över 17 timmar ägnas åt administration.

-38 procent av företagarna upplever stress eller mycket stor stress.

-Ju mer tid som ägnas åt administrativa sysslor, desto mer stressad uppger man sig vara.

-De företag som valt att ta hjälp med faktureringen band i genomsnitt 38 procent mindre kapital i sina kundfordringar.

Kontakta oss idag!

Dela